Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Złącznik nr 8 do regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

W ramach istniejącej historycznej struktury pomieszczeń Pałacu Lubomirskich (poziom 0, +1 i +2) jak też nowo projektowanych przestrzeni piwnic (poziom -1) oczekuje się przedstawienia koncepcji architektonicznej i scenograficznej wnętrz dostosowanych do potrzeb i programu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz zaproponowania projektu ekspozycji stałej i czasowej oraz zmiennej w tych przestrzeniach. Siedziba Muzeum po rewaloryzacji powinna być przykładem właściwego utrzymania i wykorzystania budynków zabytkowych z przystosowaniem ich do potrzeb nowoczesnego standardu eksponowania zbiorów muzealnych połączonych z najnowszymi osiągnieciami technologicznymi w dziedzinie ekspozycji. Organizator oczekuje także osiągnięcia najwyższego standardu ochrony i udostępniania zbiorów. Efektem finalnym realizacji zadania będzie doprowadzenie do właściwego stanu zabytkowego budynku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych, urządzenie magazynów zbiorów, pracowni, przestrzeni do działalności edukacyjnej, przestrzeni wystawienniczych, zaplecza administracyjnego oraz innych przestrzeni umożliwiających realizację zadań i misji nowoczesnego muzeum.

Zaaranżowanie ekspozycji w historycznych i odrestaurowanych wnętrzach wymaga opracowania idei założeń do scenariuszy opartych na artefaktach z zakresu historii i sztuki, uzupełnionych multimediami, które służyć będą rozbudowie i poszerzeniu narracji, albo przybliżać problemy i zjawiska, których nie jest w stanie pokazać klasyczna ekspozycja.

Muzeum będzie realizować zróżnicowane cele wystawiennicze; wystawy stałe i czasowe. Ekspozycje stałe będą umieszczone w zabytkowych wnętrzach parteru (poziom 0) i reprezentacyjnego pierwszego piętra – piano nobile (poziom +1). Natomiast w części nowo projektowanych i istniejących piwnic powinna się znaleźć miejsce na wystawy zmienne (czasowe) oraz przestrzeń sali audiowizualnej a także innych funkcji zgodnie z wytycznymi oraz decyzjami projektowymi Uczestnika konkursu. Poddasze powinno być miejscem pracy kuratorów i konserwatorów jak i zapleczem administracyjnym i magazynowym Muzeum. 

Celem Muzeum jest przyciągnięcie szerokiego grona wymagających odbiorców interesujących się dziedzictwem Rzeczypospolitej. Ekspozycje będą pełnić rolę wiodącą w nawiązaniu do twórczości artystycznej i historii ziem wschodnich, które wymagają stałego dialogu i wartościowania zapisu historii. Tę rolę pełnią wystawy zmienne realizowane w przestrzeniach poza ekspozycją stałą, niekiedy mające formę interwencji multimedialnej. Wystawy te skierowane będą do szerokiego kręgu odbiorców – od osób zainteresowanych szeroko pojmowaną kulturą przeszłości i teraźniejszości po publiczność skłaniającą się ku sztuce współczesnej wschodu. Zgodnie z misją Muzeum, w myśl której tworzenie i przekazywanie wiedzy połączonej z doświadczeniem muzealniczym daje uzasadnione współistnienie.

Pałac dopiero po gruntownych pracach budowlano-konserwatorskich będzie posiadał przestrzenie ekspozycyjne, w których będzie możliwość prowadzenia działalności kulturalnej również w innych formach, np. koncertów, odczytów. Muzeum ukierunkowane będzie na maksymalnie szeroką ofertę edukacyjną, adresowaną do młodego odbiorcy jak i dojrzałego posiadającego wiedzę i chcącego się nią podzielić. Jego usytuowanie w atrakcyjnej przestrzeni, w samym centrum miasta, daje też ogromną szansę zadedykowania oferty turystom z kraju i zagranicy, coraz liczniej odwiedzającym Lublin.

Od Uczestnika konkursu oczekuje się zaproponowania w koncepcji konkursowej rozwiązań projektowych dotyczących następujących zagadnień:

modernizacja i dostosowanie do potrzeb Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej pomieszczeń Pałacu Lubomirskich zlokalizowanego na Palcu Litewskim 3 w Lublinie. Koncepcja obejmuje swoim zakresem pomieszczenia na wszystkich istniejących kondygnacjach budynku tj. poziom 0, poziom +1 i poziom +2 oraz na nowo projektowanej kondygnacji podziemnej (piwnie pod Pałacem i w jego obrysie – poziom -1). W zakresie opracowani konkursowego jest także aranżacja tarasów widokowych na dwóch wieżach Pałacu.
projekt koncepcyjny ekspozycji stałej i czasowych Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej tj. aranżacja wnętrz. 

Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

 

 

Organizatorem konkursu jest:

Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9
20-117 Lublin

przy współpracy z:

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

 

http://www.sarp.org.pl/konkurs-lublin-muzeum/