Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I Konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II Konkursu).
Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu, koncepcji ogrodu XXI wieku o powierzchni ok. 2,5 ha oraz pawilonu wystawienniczego na terenie ogrodu o powierzchni użytkowej ok. 3500m2.

Organizator konkursu
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa
Tel. +48 22 50 60 024
Fax. +48 22 50 60 174

Link do pobrania Regulaminu konkursu oraz Załączników:
http://www.warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=10662