Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny budynku Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP-262-25/1/13

 

Ogłoszenie o konkursie (data publikacji 24.05.2013)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (data publikacji 24.05.2013)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (data publikacji 28.05.2013)
Odpowiedzi na zapytania (data publikacji 28.05.2013)
Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.06.2013 (data publikacji 04.06.2013)