sobota 4 III od 10:00- 15:00 prezentacje projektów dyplomowych architektów z Politechniki Lubelskiej na wystawie startARCHITEKCI'16 w ramach eliminacji do konkursów.

2017-03-01

Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Galeria Gala

 

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych

 

na sobotę 4 marca 2017 roku w godz. 10:00 -15:00

do sali konferencyjnej na III piętrze Galerii Gala przy Rondzie Lubelskiego Lipca w Lublinie

 

gdzie odbędą się prezentacja projektów wybranych przez jury konkursów projektów dyplomowych powołane przez Oddział Lubelski SARP i Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

 


 

 

Terminarz prezentacji w sobotę 4 marca 2017 roku w godz. 10:00-15:00

 

od 9:50 możliwość zajmowania miejsc na Sali

(zgrywanie prezentacji projektów prezentowanych w I i II części)

10:15-11:20 I część prezentacji - projekty dyplomowe inżynierskie

. "Uniwersalny Pawilon - Kino w plenerze w Lublinie" (na wystawie 0.W.1)

autor: inż. arch. Katarzyna Dudek, promotor: mgr. inż. arch. Bartłomiej Kożuchowski

- "Adaptacja zabytkowego spichlerza na gminny dom kultury w Garbowie" (na wystawie 3.R.7)- autor: inż. arch. Emilia Jędrejek, promotor: mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz

- "Rewitalizacja dawnej cegielni we wsi Skopanie"(na wystawie: 3.I.15)

- autor: inż. arch. Karol Knap, promotor: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

- "Plomba przy ul.Czwartek w Lublinie" (na wystawie 2.P.5)

- autor: inż. arch. Ewa Piwko, promotor: mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz

- "Akrobatyczna Szkoła Tańca w Lublinie" ( na wystawie 2.E.8)

- autor: inż. arch. Dominika Rosiak, promotor: dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

 

11:20-11:30 przerwa

 

11:30-12:20 II część prezentacji - projekty dyplomowe inżynierskie

- "Stacja Hajnówka -Rewitalizacja dworca kolejowego" (na wystawie: 3.I.14)

- autor: inż. arch. Anna Pawluk, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka

- "Koncepcja zagospodarowania przestrzeni dziedzińca ul. Królewska 17/Żmigród 1 - Rozbudowa Domu Słów" (na wystawie 3.I.1)

- autor: inż. arch. Katarzyna Rycek, promotor: mgr inż. arch. Renata Janusz

- "Świetlica Międzypokoleniowa w Lublinie" (na wystawie 3.I.11)

- autor: inż. arch. Maria Semeniuk, promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

- „Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji Willi Leliwa w Rymanowie-Zdroju” (na wystawie 3.I.16) autor: inż. arch. Alan Trzeciak, promotor: dr inż. arch. Jacek Knothe

 

12:20- 12:50 przerwa (zgrywanie prezentacji projektów prezentowanych w III i IV części)

 

12:50 - 13:55 III część prezentacji - projekty dyplomowe magisterskie

- „Stadion żużlowy w Lublinie”(na wystawie 2.S.8)

– autor: mgr. inż. arch. Grzegorz Cieniawa, promotor: mgr inż. arch. Roman Dziedziejko

- „Zespół Hipoterapii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie”(na wystawie 1.Z.4)

– autor: mgr. inż. arch. Beata Dmowska. promotor: dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

- „Fabryka Mebli w Zamościu. Współczesna kontynuacja rzemieślniczej tradycji miejsca” (na wystawie 3.R.1)

- autor: mgr inż. arch. Marta Dubik, promotor: dr inż. arch. Łukasz Flaga

- „Adaptacja i rewitalizacja fabryki słodu Vetterów w Lublinie” (na wystawie 3.I.2)

- autor: mgr. inż. arch. Mateusz Eciak, promotor: dr inż. arch. Jacek Knothe

- „Projekt budynku o funkcji użyteczności publiczno-społecznej zlokalizowanego w Kraśniku Starym”  (na wystawie 2.P.3) - autor: mgr. inż. arch. Weronika Flisiak, promotor: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

 

13:55-14:05 przerwa

 

14:05 - 14:55 IV część prezentacji - projekty dyplomowe magisterskie

- „Muzeum Narciarstwa w Zakopanem” (na wystawie 3.I.6)

- autor: mgr. inż. arch. Weronika Frączysta, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka

- „Krematorium w Lublinie” (na wystawie 2.S.2)

- autor: mgr. inż. arch.  Milena Tes, promotor: mgr inż. arch. Roman Dziedziejko

- „Alternatywna mapa Lasów Janowskich. Nowy scenariusz przyszłości dzisiejszej wsi w kontekście turystyki zrównoważonej na przykładzie obszarów wiejskich Lasów Janowskich” (na wystawie 3.R.4) - autor: mgr. inż. arch. Katarzyna Uzar (w chwili obrony Katarzyna Szczęsna), promotor: mgr inż. arch. Piotr Bujas

- „Rewitalizacja śródmieścia Hrubieszowa z adaptacją tuneli podziemnych”  (na wystawie 3.I.8)  - autor: mgr. inż. Paweł Wilgos, promotor: dr inż. arch. Jacek Knothe

 

Autorzy dwóch projektów dyplomowych inżynierskich wytypowanych do prezentacji ("Szkoła zawodowa o profilu ogrodniczym na Czechowie w Lublinie" (na wystawie 3.I.17)

- autor: inż. arch. Monika Garbala, promotor: dr inż. arch. Halina Landecka i "Kawiarnia Artystyczna przy ul. Dolnej 3 Maja w Lublinie" (na wystawie 2.E. 5)

- autor: inż. arch. Magdalena Tomczyk, promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska ) oraz jednego projektu magisterskiego („Lubelska Szkoła Filmowa” (na wystawie 0.W.2) autor: mgr. inż. arch. Monika Nowak, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka) nie mogą wziąć w niej udziału.

 

Osoby, którym czas nie pozwala być obecnym podczas wszystkich prezentacji mogą wziąć udział w jednej lub kilku z części spotkania.

 

Prezentacje są jednocześnie jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie startARCHITEKCI'16 prezentującej projekty dyplomowe obronione w 2016 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, której organizatorami są Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Galeria Gala i Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej, patronami: Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Fundacja Centrum Architektury, zaś sponsorem KOŁO.

 

Prezentacja odbędzie się w sali konferencyjnej na III piętrze Galerii Gala w Lublinie.

Autorzy będą prezentować swoje projekty przed jury konkursów zorganizowanych wspólnie przez Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także przed wszystkimi zainteresowanymi, którzy zechcą przyjść na prezentację.

 

Prezentacja projektów przez ich autorów jest częścią prac jury wybierającego projekty w ramach:

- eliminacji do udziału w polsko-niemieckim konkursie o Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP

-  konkursu projektów dyplomowych inżynierskich obronionych na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej o Nagrodę im. Tadeusza Witkowskiego

-  konkursu projektów dyplomowych magisterskich obronionych na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

Jury spośród biorących udział w wystawie 39 projektów inżynierskich i 42 projektów magisterskich wybrało do prezentacji 11 projektów inżynierskich i 10 projektów magisterskich. Po prezentacji w ramach dalszych prac jury wybierze spośród nich projekty odpowiednio do udziału konkursie SARP-BDA, oraz do nagród i wyróżnień w konkursach lokalnych. Ze względu na układ termin projekty do ogólnopolskiego Konkursu Dyplom Roku SARP o Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego zostały wskazane już wcześniej – jury wskazało 10 projektów – tych samych co wybrane do prezentacji w dniu 4 marca 2017 roku.

 

 

 W jury Oddział Lubelski SARP reprezentują Wojciech Bielecki, Arkadiusz Bojczuk, Jadwiga Jamiołkowska, Jerzy Korszeń i Stanisław Lichota, zaś Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej reprezentują Wojciech Kocki, Karol Krupa i Hubert Trammer

 

Każdy z uczestników ma na prezentację swojego projektu 7 minut. Prezentacji należy dokonać w oparciu o wypowiedź ustną, prezentację wyświetlaną z komputera za pośrednictwem rzutnika, oraz ewentualnie makietę. W ramach prezentacji należy przedstawić w sposób zwięzły projekt, a także uwzględnione w nim uwarunkowania. Po 6 minutach prezentacji będzie informacja, iż została jeszcze minuta, zaś po 7 minutach prezentacja zostanie przerwana.

Po każdej prezentacji będzie 5 minut na pytania na jej temat i odpowiedzi autora lub autorki projektu. Pytania będzie w pierwszej kolejności zadawać jury, ale jeżeli po odpowiedziach na nie, czas nie zostanie wyczerpany pytania będą mogły zadać także inne osoby obecne na sali.