Konkursu na koncepcję architektoniczną przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

2016-11-25

W dniu 15. listopada 2016 r. odbyło się publiczne ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na koncepcję przebudowy i rozbudowy SPSK nr 1 w Lublinie, połączone z wystawą zgłoszonych prac. Decyzją Sądu Konkursowego, którego obradom przewodniczył architekt Stanisław Lichota (SARP), spośród ośmiu propozycji nagrodzono cztery. 

 

I

Nagroda

Vamed Polska 

Kierownik Zespołu Jan Stańczak – projektant w specjalności  architektonicznej

Włodzimierz Werchowski– projektant w specjalności  konstrukcyjno - budowlanej

Tomasz Sokołowski– projektant w specjalności  instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej

Andrzej Zakrzewski– projektant w specjalności  instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

 

II

Nagroda

Pro Arte Spółdzielnia Architektów

Kierownik Zespołu dr inż. architekt Jerzy Grochulski - projektant

mgr inż. architekt Zuzanna Szpocińska - projektant

inż. architekt Tomasz Marciniewicz - projektant

 

III

Wyróżnienie

Neon Wojciech Norberciak

Kierownik Zespołu Łukasz Reszka

Maciej Kowaluk- architekt

Aniela Złotkowska – technolog medyczny

Wojciech Norberciak – projektant instalacji

 

III

Wyróżnienie

22 Architekci Sp. z o. o.

Wojciech Conder- architekt

Aleksander Drzewicki- architekt

Maciej Kowalczyk- architekt

Kierownik Zespołu: Michał Tatjewski - architekt

Paweł Gumuła- architekt

 

Konkurs dotyczył opracowania koncepcji modernizacji już istniejących, w tym zabytkowych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także rozbudowy Szpitala o nowe obiekty od strony al. Solidarności.